Mundësi punësimi

AdeaComputers & AdeaFiber shpall konkurs për punë.

Teknik tereni per mirembajtjen e rrjetit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Mirëmbajtja e rrjetit koaxial / fiber
Mirëmbajtja e klienteve fundore si dhe menjanimi i problemeve.
Mirëmbajtja dhe instalimi e sistemit te sigurise / kamerave dhe alarmeve .
Detyrat tjera sipas nevojes së përcaktuar nga menagjeri
Kualifikimet dhe aftesitë:
Të ketë njohuri elementare per pune me kabllo, dhe shkathësi në punë,
Të punoj me integritet , përkushtim dhe motivim ne interes të kompanis.
Të ketë leje qarkullimi të kategoris B.
Ftohen të interesuarit që kerkesat e tyre ti dorëzojn ne zyren tonë në Deçan rruga Sadri Demukaj nr 44 / AdeaComputers –

ose E-mail : adeacomputers@hotmail.com
Deri me dt: 30.06.2020
Ju mirëpresim !